گیتار

6 ماه پیش

سیامک مهاجری درست زمانی که استاد پرویز منصوری در میانه دهه چهل از این شکایت می‌کرد که […]

7 ماه پیش

تاریخچه گیتار الکتریک، داستان ماجراهایی است که  گیتار الکتریک را از دنیای تصورات خارج کرد، سازی که […]