پیانو

1 سال پیش

پدال پیانو را احتمالا دیده باشید. پدال هایی که در قسمت پایین پیانو قرار دارند. در واقع […]